Báo cáo cập nhật GAS- Nắm giữ, 17/06/2020

Trong Q1/2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt VND17.093 tỷ (-8,3% n/n) và LNST của cổ đông công ty mẹ VND2,333 tỷ (-23% n/n) do tác động tiêu cực từ sự sụt giảm của giá dầu. Tuy nhiên, nhờ kqkd được dự báo hồi phục tốt từ 2021 trở đi, chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu là 73.000 đồng cho năm 2020.