Toggle Nav

Thông báo Hướng dẫn cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu ACB

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU ACB
(Về các dịch vụ liên quan đến cổ phiếu ACB chưa lưu ký)

1. Nội dung thực hiện:
- Hướng dẫn các thủ tục điều chỉnh thông tin cho cổ đông có cổ phiếu ACB chưa lưu ký.
- Giao nhận Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho cổ đông.
- Tiếp nhận hồ sơ thay đổi và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán khi bị thất lạc hoặc hư hỏng.
- Tiếp nhận thủ tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông
- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu tại VSD do thừa kế chứng khoán là di sản thừa kế chưa được lưu ký cho cổ đông.
- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu tại VSD do cho, tặng chứng khoán chưa được lưu ký cho cổ đông và các thủ tục chuyển quyền sở hữu khác tại VSD thông qua tài khoản lưu ký tại ACBS.
- Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ các dịch vụ khác có liên quan
2. Thủ tục thực hiện:
Khi đến liên hệ tại ACBS, đề nghị Quý cổ đông mang theo các giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin nhận diện như sau:
• Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (CMND/CCCD) hoặc Hộ chiếu (HC) nếu là người nước ngoài.
• Đối với tổ chức: Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật; Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu và CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền/người giới thiệu (nếu có).
Lưu ý:
• Trường hợp cổ đông thực hiện lưu ký cổ phiếu ACB: đem theo thấy Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán/cổ phần
• Trường hợp cổ đông thay đổi CMND/CCCD/hoặc HC (nếu là người nước ngoài): cổ đông cung cấp CMND/CCCD hoặc HC (nếu là người nước ngoài) cũ và mới hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an có thể hiện sự thay đổi.
• Trường hợp khách hàng đến liên hệ thủ tục thừa kế: đem theo giấy chứng tử của cổ đông để được hướng dẫn chi tiết.
• Tùy theo mỗi nội dung thực hiện, ACBS sẽ có hướng dẫn cụ thể về các thủ tục và giấy tờ phù hợp theo quy định có liên quan.
3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 10/08/2020.
4. Phương thức thực hiện: Để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết, quý cổ đông vui lòng:
- Liên hệ các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ACBS (vui lòng xem tại mục Mạng lưới hoạt động để biết thông tin liên hệ).
- Hoặc gọi đến số điện thoại hỗ trợ: (84.28) 5404 3054 (số nội bộ: 630 - 641 – 719)