Toggle Nav

MARGIN T+

GIAO DỊCH KÝ QUỸ TÍNH LÃI T+

1. Đối tượng và điều kiện

  • Dành cho tất cả KH có tài khoản giao dịch ký quỹ và có đăng ký sử dụng sản phẩm.

 

2. Đặc tính sản phẩm

  • Các khoản vay phát sinh do các giao dịch kể từ ngày KH đăng ký sử dụng sản phẩm trở đi sẽ được tính lãi theo nguyên tắc:

Thời gian KH thanh toán nợ

Mức lãi suất

Thời gian tính lãi

Trong khoảng thời gian từ T đến T7

0%/năm

 

Từ T­8 trở đi

13%/năm

Từ ngày T­8 đến ngày thanh toán nợ.

 

Việc tính lãi suất theo nguyên tắc nói trên xét theo khoản vay tại từng ngày phát sinh giao dịch. Trong đó, T1 là ngày có giao dịch mua làm phát sinh nợ; lãi vay tính theo dư nợ thực tế của khoản vay cuối mỗi ngày.

  • Lãi vay của KH được tính theo mức lãi suất tạm tính. Định kỳ, trong 05 ngày làm việc đầu tiên của tháng, ACBS sẽ thanh toán cho KH số tiền chênh lệch giữa lãi vay tạm tính và lãi vay thực tế trong tháng liền trước (nếu có).
  • Toàn bộ dư nợ trên tài khoản ký quỹ của KH do các giao dịch phát sinh trước ngày đăng ký sử dụng sản phẩm sẽ áp dụng mức lãi suất là 13%/năm kể từ ngày đăng ký cho đến khi KH thanh toán hết các khoản nợ này.
  • Trong thời gian sử dụng sản phẩm này, KH sẽ không được tham gia các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại ACBS (nếu có).
  • Toàn bộ dư nợ trên tài khoản giao dịch ký quỹ của KH sẽ áp dụng mức lãi suất theo công bố của ACBS trên website của Công ty kể từ ngày KH hủy đăng ký.

 

3. Tiện ích

  • Sản phẩm phù hợp với KH có tần suất giao dịch cao, giúp KH giảm được chi phí giao dịch.

 

4. Hướng dẫn thực hiện

  • Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của ACBS hoặc gọi đến Tổng đài 1900555533 để được tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan.

 

5. Hồ sơ đăng ký sử dụng sản phẩm

  • Giấy yêu cầu đăng ký/ hủy sử dụng sản phẩm giao dịch ký quỹ tính lãi T+.

Mọi thắc mắc khác về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng click vào đây để được tư vấn.