Money 360, 15/10/2020

Kinh tế Việt Nam trong 9T2020 vẫn tăng trưởng tích cực mặc dù có COVID-19, nhưng tốc độ vẫn là nước chậm nhất trong nhiều năm.

 • Tính chung GDP 9T2020 tăng 2,19% n/n so với mức tăng 6,98% n/n trong 9T2019. Với:
  • Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,09% n/n trong 9T2020 (sv. tăng 2,39% n/n trong 9T2019);
  • Ngành công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng thấp, đạt 3,12% n/n trong 9T2020 (sv. +9,36 trong 9T2019); và
  • Ngành dịch vụ tăng 1,43% n/n trong 9T2020 (sv. +6,85% trong 9T2019).

 

Sản xuất công nghiệp của Việt Nam chỉ tăng nhẹ 2,4% trong 9T20.

 • IIP tháng 9 tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm 2019 (sv -0.6% n/n trong T8/2020 và -1.8% n/n trong T7/2020). Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, IIP tăng 2,4% n/n với:
  • IIP các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 3,8% n/n;
  • IIP các ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%;
  • IIP các ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3 %; và
  • IIP các ngành khai khoáng giảm 7,4%.

 

FDI vào Việt Nam giảm trong tháng 9 do những bất ổn trong nền kinh tế thế giới gia tăng.

 • Vốn FDI giải ngân trong 9T2020 chỉ đạt 13,7 tỷ USD (-3,2% n/n), và tổng vốn FDI đăng ký trong 9T2020 cũng giảm 1,8% so với cùng kỳ, đạt 15,5 tỷ USD. Vốn góp và mua cổ phần lại tiếp tục giảm 45% n/n, đạt 5,7 tỷ USD.
 • Top 3 đối tác đầu tư vốn FDI vào Việt Nam trong năm 9T2020 gồm Singapore (6,8 tỷ USD, +79% n/n), Hàn Quốc (3,1 tỷ USD, -31% n/n), và Trung Quốc (1,9 tỷ USD, -447% n/n).
 • Top 3 lĩnh vực thu hút FDI gồm lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 9,9 tỷ USD vốn đăng ký trong năm 9T2020 (chiếm hơn 47% tổng vốn FDI đăng ký), lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với số vốn đăng ký là 4,4 tỷ USD, chiếm hơn 21% tổng vốn, và lĩnh vực bất động sản chiếm 3,2 tỷ USD (15% tổng vốn FDI đăng ký).