Báo cáo lần đầu IMP - BUY, 23/10/2020

IMP là một trong những nhà sản xuất thuốc phiên bản (generic) tại Việt Nam thu hút sự chú ý của nhà đầu tư bởi chiến lược đầu tư vào các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến. Ngoài nhà máy chuẩn WHO-GMP tại Đồng Tháp, công ty có hai nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại Bình Dương và TP.HCM và một nhà máy mới được kỳ vọng sẽ đạt chứng nhận EU-GMP trong năm tới. Thuốc kháng sinh là sản phẩm mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty và thị trường trong nước là chủ đạo.