Money 360, Tháng 12/2020

Kinh tế Việt Nam trong năm 2020 đạt mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong nhiều thập kỷ nhưng được coi là một thành công giữa những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

 • Tính chung GDP 2020 tăng 2,91% n/n so với mức tăng 7,02% n/n trong năm 2019. Với:
  • Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68% n/n trong năm 2020 (sv. +2,01% n/n trong 2019);
  • Ngành công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng thấp, đạt 3,98% n/n trong năm 2020 (sv. +8,90 trong 2019); và
  • Ngành dịch vụ tăng 2,34% n/n trong năm 2020 (sv. +7,30% trong 2019).

 

Sản xuất công nghiệp của Việt Nam chỉ tăng nhẹ 3.1% trong năm 2020.

 • IIP tháng 12 tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019 (sv +6,2% n/n trong T12/2019). IIP năm 2020 tăng 3,1% n/n.
  • IIP các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 4,9% n/n trong năm 2020 (sv. +10,4% trong năm 2019);
  • IIP các ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,1% trong năm 2020 (sv. +12,2% trong 2019);
  • IIP các ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,3 % n/n trong năm 2020 (sv. +8,7% trong 2019); và
  • IIP các ngành khai khoáng giảm 7,8% n/n trong năm 2020 (sv. +0,9% trong năm 2019).

 

FDI vào Việt Nam giảm trong Q4/2020 nhưng mức giảm không đáng kể

 • Vốn FDI giải ngân trong 2020 đạt 20 tỷ USD (-2,0% n/n), và tổng vốn FDI đăng ký trong năm 2020 cũng giảm 6,6% so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ USD. Vốn góp và mua cổ phần lại tiếp tục giảm 52% n/n, đạt 7,4 tỷ USD.
 • Top 3 đối tác đầu tư vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2020 gồm Singapore (9 tỷ USD, +100% n/n), Hàn Quốc (4 tỷ USD, -50% n/n), và Trung Quốc (2,5 tỷ USD, -40% n/n).
 • Top 3 lĩnh vực thu hút FDI gồm lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 13,6 tỷ USD vốn đăng ký trong năm 2020 (chiếm hơn 47% tổng vốn FDI đăng ký), lĩnh vực sản xuất phân phối điện đứng thứ hai với số vốn đăng ký là 5,1 tỷ USD, chiếm hơn 18% tổng vốn, và lĩnh vực bất động sản chiếm 4,2 tỷ USD (15% tổng vốn FDI đăng ký).

 

Thặng dư thương mại tiếp tục đạt mức cao kỷ lục trong năm 2020.

 • Nhìn chung, xuất khẩu trong 2020 đạt 281 tỷ USD (+6,5% n/n sv +8,49% YoY trong 2019), trong khi nhập khẩu đạt 262 tỷ USD (+3,6% n/n sv +7,0% YoY trong 2019), thặng dư thương mại đạt 19 tỷ USD, tiếp tục đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm (sv mức xuất siêu 10 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái).

 

Lạm phát duy trì trong mức mục tiêu của Chính phủ.

 • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,1% t/t và tăng 0,19% n/n.

Nhìn chung, CPI trung bình năm 2020 tăng 3,23% n/n so với trung bình năm 2019. Ngoài ra, CPI cơ bản trung bình năm 2020 tăng 2,31% n/n.

Để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về tình hình Vĩ mô Q3/2020, vui lòng tham khảo Báo cáo Vĩ mô Quý IV 2020 được phát hành 11/01/2021 tại đây.