Toggle Nav

Thông báo về việc Nhận giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán đối với phần chứng khoán chưa lưu ký (cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu)

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trân trọng kính mời các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán đến nhận Giấy Chứng nhận sở hữu chứng khoán (cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu) theo chi tiết sau:

  1. Thời gian và địa điểm:
    - Thời gian: Từ thứ Hai, ngày 12/7/2021;
    - Địa điểm: Bất kỳ chi nhánh hoặc phòng giao dịch nào của Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS). Để biết địa chỉ các chi nhánh và phòng giao dịch của ACBS, xin truy cập website của ACBS tại đường dẫn www.acbs.com.vn/dia-chi; hoặc gọi đến số điện thoại hỗ trợ: (84.28) 5404 3054 (số nội bộ: 661 – 692 – 719).
  2. Cổ đông chưa lưu ký khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ACBS, vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu.
  3. Ngoài ra, theo Thông báo số 3671/CNVSD ngày 30/6/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung thì bắt đầu từ ngày 02/7/2021, VSD nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung phát sinh từ việc chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu nói trên. Quý cổ đông có thể liên hệ với ACBS hoặc đến công ty chứng khoán (thành viên lưu ký) khác để lưu ký cổ phiếu của mình.