Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM DDG

MÃ CHỨNG KHOÁN: DDG (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương)

Ngày ĐKCC: 15/10/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRDDG211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 04/11/2021
Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 15/11/2021

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145060