Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU ĐỢT 2_MÃ CII42013

MÃ CHỨNG KHOÁN: CII42013

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2021

Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 05/11/2021

Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 05/11/2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:41,41 (01 trái phiếu CII42013 được chuyển đổi thành 41,41 cổ phiếu CII). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145090