Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM VC7

MÃ CHỨNG KHOÁN: VC7 (Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI)

Ngày ĐKCC: 21/10/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRVC7211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 01:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 12/11/2021.
Thời gian đăng ký mua:  Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 16/11/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145165