Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM ADS

MÃ CHỨNG KHOÁN: ADS (Cổ phiếu Công ty cổ phần Damsan)

Ngày ĐKCC: 21/10/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRADS211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 561.389:200.000 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 561.389 quyền được mua 200.000 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 29/10/2021đến ngày 12/11/2021.
Thời gian đăng ký mua:   Từ ngày 29/10/2021 đến ngày18/11/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145194