Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM PHC

MÃ CHỨNG KHOÁN: PHC (Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings)

Ngày ĐKCC: 25/10/2021

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 16/11/2021.
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145197