Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM TDT

MÃ CHỨNG KHOÁN: TDT (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT)

Ngày ĐKCC: 10/11/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRTDT211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 03:01 (03 cổ phiếu được hưởng 03 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/11/2021 đến ngày 30/11/2021.
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 17/11/2021 đến ngày 09/12/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145676