Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM SHB

MÃ CHỨNG KHOÁN: SHB (Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội)

Ngày ĐKCC: 12/11/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRSHB211

Giá phát hành: 12.500 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 100:28 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì được mua thêm 28 cổ phiếu mới)
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021.
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145737