Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Ông Nguyễn Đức Thái Hân

Ông Nguyễn Đức Thái Hân

Chủ tịch

Ông Nguyễn Đức Thái Hân tốt nghiệp Cử nhân khoa học, ngành vật lý lý thuyết, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 1994, ông tham gia công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu và kiêm nhiệm qua các vị trí sau: Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu và phát triển, Phó Trưởng Phòng Tín dụng, Trưởng Phòng Kinh doanh tiền tệ, Trưởng Phòng Kinh doanh vốn, Trưởng Phòng Kinh doanh ngoại hối.

Từ năm 2008, ông Hân đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu. Hiện nay ông được phân công chỉ đạo hoạt động của Khối Thị trường Tài chính và Trung tâm Vàng và Phó Chủ tịch ALCO.

Ông Nguyễn Đức Thái Hân tham gia vào HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB và giữ chức vụ thành viên kể từ ngày 28/01/2016.

Tháng 5/2017, ông Nguyễn Đức Thái Hân được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB. 

Ban tổng giám đốc