Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Ban tổng giám đốc

Ông Trịnh Thanh Cần

Ông Trịnh Thanh Cần

Tổng Giám Đốc

Ông Cần được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ACBS từ tháng 6/2015. Trước khi tham gia ACBS, ông Cần có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính Chứng khoán.

Ông Cần bắt đầu sự nghiệp tại Việt Nam vào năm 2003 với Quỹ VinaCapital ở cương vị Chuyên viên Đầu tư. Năm 2005, ông tham gia Ngân hàng HSBC với vị trí Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Khối Tập đoàn Đa quốc gia và Định chế Tài chính. Từ năm 2007, ông bắt đầu nắm các vị trí quản lý tại các Công ty chứng khoán hàng đầu bao gồm Giám đốc Phân tích tại Công ty Chứng khoán Bản Việt (2007-2011), Giám đốc Điều hành Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp tại Công ty Chứng khoán HSC (2011-2015).

Ông Cần tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh ngành Tài chính tại trường Đại học thành phố Northridge, bang California, Mỹ và làm việc cho Tower Asset Management và Ngân hàng Downey Savings từ năm 2000 đến 2003.