Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 05 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 04 thành viên HĐTV

Ông Andrew Colin Vallis

Ông Andrew Colin Vallis

Thành viên

Ông Andrew Colin Vallis được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) từ 7/2014 đến 5/2017. Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB kể từ tháng 4 năm 2013. Tại ACB, ông Andrew giữ các vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị rủi ro, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược và Phó Chủ tịch Hội đồng Đầu tư.

Andrew đã có kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành Ngân hàng và Chứng khoán. Từ năm 2002 đến năm 2016, Andrew từng làm việc cho Ngân hàng Standard Chartered trong một số vị trí cao cấp như Đồng Chủ tịch Khối Tư vấn Đầu tư Toàn cầu đối với các hoạt động kinh doanh của Standard Chartered. Trước khi gia nhập Standard Chartered ông đã có kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực Chứng khoán, Thị trường Vốn, Tài chính Doanh nghiệp và Nợ Phái sinh tại BZW và Barclays Capital ở Hồng Kông, Singapore và Malaysia.

Andrew tốt nghiệp hạng danh dự tại Đại học Luật Nottingham, Vương quốc Anh và đồng thời được chứng nhận là thành viên của Hiệp Hội Kế toán với PwC, London.

Ban tổng giám đốc