Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên

Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên

Thành viên

Bà Như Uyên tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin tại Đại học Monash - Úc và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Melbourne, Úc năm 2008. Bà có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức Tài chính-ngân hàng.

Bà bắt đầu làm việc vào năm 2001 tại Arthur Andersen với chức vụ Chuyên viên tư vấn Kinh doanh. Sau đó bà Uyên tham gia KPMG Việt Nam với công việc là Chuyên viên tư vấn cấp cao năm 2003. Từ năm 2004 Bà nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc Đầu tư tại Quỹ đầu tư Mekong Capital (2004-2006), Giám đốc nghiệp vụ tại quỹ đầu tư Dragon Capital (2008-2014).

Với bề dày kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên được bổ nhiệm làm Giám đốc đầu tư của ACB từ tháng 4/2015 và gia nhập Hội đồng Thành viên ACBS từ tháng 07/2015.

Ban tổng giám đốc