Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Ông Trần Trọng Kiên

Ông Trần Trọng Kiên

Thành viên

Ông Trần Trọng Kiên tốt nghiệp Cử nhân tiếng Anh tại Trường ĐH sự phạm Hà Nội và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Tổng hợp Hawaii. Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong quá trình công tác tại Công ty TNHH du lịch Đống Đa, Lữ hành Chợ Lớn, Victoria Hotels. Ông được Hội đồng quản trị ACB đề cử và Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh Thành viên HĐQT ngày 26/12/2012. Hiện nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Thiên Minh.

Ông Trần Trọng Kiên được bổ nhiệm làm thành viên HĐTV ACBS từ tháng 7/2013.

Ban tổng giám đốc