Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Ông Nguyễn Thành Long

Ông Nguyễn Thành Long

Thành viên

Ông Nguyễn Thành Long là cử nhân Thương mại học, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Ông có 43 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ (ACB: từ năm 2012)

Ông Nguyễn Thành Long là Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư, thành viên Ủy ban Nhân sự và Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý rủi ro. Ông từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong quá trình công tác tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Ngân hàng Eximbank, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Ông cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long. Ông tốt nghiệp Cử nhân thương mại học tại Viện Đại học Vạn Hạnh và tham gia lớp Cao học ngành Tiền tệ ngân hàng tại viện này.

Ban tổng giám đốc