Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 03 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 02 thành viên HĐTV

Ban tổng giám đốc

Ông Huỳnh Duy Sang

Ông Huỳnh Duy Sang

Giám đốc Tài chính

Ông Sang được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính ACBS vào tháng 02/2020. Trước khi gia nhập ACBS, ông Sang đã có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng.

Khởi đầu từ 11/2006 với vị trí Chuyên viên Kinh doanh Ngoại hối/Vàng tại ACB. Trong suốt thời gian công tác tại ACB, ông Sang đã nắm giữ các vị trí quản lý tại tập đoàn bao gồm Phó Giám đốc Trung tâm giao dịch Vàng (2008-2012), Giám đốc Dự án Quản lý kinh doanh Ngân quỹ kiêm Phó phòng KD Ngoại hối & Vàng (2012-2017), Trưởng phòng KD Ngoại hối & Vàng kiêm Quản lý bộ phận Bán hàng SP Ngân quỹ (2017-2020).

Ông Sang có bằng tốt nghiệp loại xuất sắc Chương trình Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng của Đại học Paris Dauphine & ESCP Europe (Pháp) giai đoạn 2009-2011. Ông hiện đang là thành viên chính thức của Hiệp hội CFA thuộc biên chế Singapore Society kể từ 2013 (trực thuộc CFA Institute US).

Ông Sang cũng là Giảng viên thỉnh giảng của Học viện IBM phụ trách các học phần liên quan đến Quản lý danh mục đầu tư, Tài chính doanh nghiệp và Tài chính quốc tế cho chương trình Đào tạo MBA của Đại học UBIS (Geneve).