Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

26/09 Thứ 2

ABG - Ngày GDKHQ - Hoán đổi cổ phiếu ABG thành cổ phiếu SHN, tỷ lệ 1:1

CNT - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường

27/09 Thứ 3

SGS - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

SGR - Ngày GDKHQ - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:1

PET - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu

28/09 Thứ 4

VNN - Ngày GDKHQ - Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

29/09 Thứ 5

VWS - Ngày GDKHQ - Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:20

VMD - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu

STV - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

03/10 Thứ 2

DDV - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 250đồng/cổ phiếu

DDV - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 250đồng/cổ phiếu

VCS - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 52.999.251:7.000.749/ Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu

DDV - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 250đồng/cổ phiếu

04/10 Thứ 3

L61 - Ngày GDKHQ - Chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015, tỷ lệ 100:8

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)