Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

24/10 Thứ 2

DCC - Ngày GDKHQ - Đại hội cổ đông bất thường

TKC - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

SMC - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

SLS - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

SD1 - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

MBB - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

GEX - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, 18.000đồng/cổ phiếu

BWA - Ngày GDKHQ - Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

25/10 Thứ 3

TPCO - Ngày GDKHQ - Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.300đồng/cổ phiếu

LGM - Ngày GDKHQ - Xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản

MPT - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu/ Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

FID - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7

CDN - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

26/10 Thứ 4

LEC - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 theo yêu cầu của cổ đông lớn

BTH - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

MCI - Ngày GDKHQ - Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

HT1 - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

27/10 Thứ 5

HCB - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu

DIC - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 350đồng/cổ phiếu

28/10 Thứ 6

TVP - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

31/10 Thứ 2

HPI - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 3:1, 10.000đồng/cổ phiếu/ Trả cổ tức bằng tiền năm 2015, 4.000đồng/cổ phiếu

01/11 Thứ 3

VCP - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 1.300đồng/cổ phiếu

FTEL - Ngày GDKHQ - Phát hành cổ phiếu thưởng để trả cổ tức, tỷ lệ 100:10

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)