Toggle Nav

Sản phẩm dịch vụ

Lịch Sự kiện

05/12 Thứ 2

PBC - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường

NTP - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền đợt 1, 1.500đồng/cổ phiếu

VPS - Ngày GDKHQ - Trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu

TCH - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

SGN - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu

IDV - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016, 2.000đồng/cổ phiếu/ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

AAA - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016, 1.000đồng/cổ phiếu

06/12 Thứ 3

AGX - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

PVS - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu

07/12 Thứ 4

TLG - Ngày GDKHQ - Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu

ST8 - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2016, 1.000đồng/cổ phiếu

SJ1 - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/09/2017

SDG - Ngày GDKHQ - Chi cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu

KTS - Ngày GDKHQ - Thanh toán cổ tức bằng tiền năm tài chính chuyển đổi 2016 cho cổ đông hiện hữu, 4.000đồng/cổ phiếu

HHC - Ngày GDKHQ - Trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

EMC - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường cuối năm 2016 lần 2

CNN - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 11:6, 12.500đồng/cổ phiếu

08/12 Thứ 5

TNI - Ngày GDKHQ - Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 20:1

VCC - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu/ Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu

TPS - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường

SAS - Ngày GDKHQ - Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016

NLG - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 249đồng/cổ phiếu

09/12 Thứ 6

ARM - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu

12/12 Thứ 2

TTT - Ngày GDKHQ - Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu

CAV - Ngày GDKHQ - Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, 20.000đồng/cổ phiếu

13/12 Thứ 3

STJ - Ngày GDKHQ - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NTC - Ngày GDKHQ - Chi ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu

“Tất cả những giấc mơ đều có thể trở thành sự thật nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi chúng ” - Khuyết danh -

Đôi nét về ACBS

Là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường Việt Nam, ACBS đáp ứng tất cả các điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Chúng tôi tự hào mang đến quý khách hàng các sản phẩm dịch vụ chính như sau:

  • Môi giới chứng khoán
  • Giao dịch ký quỹ
  • Tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán
  • Phân tích và tư vấn đầu tư
  • Quản lý quỹ (thông qua công ty con là ACB Capital)